תאונות עבודה

מדינת ישראל כל עובד מחוייב לשלם מס למוסד לביטוח לאומי. מס זה מגלם בתוכו תשלום עבור ביטוח נפגעי עבודה, שמקבל העובד מהמדינה, במקרה בו הוא נפגע בעבודה.


ביטוח נפגעי עבודה נועד לפצות את המבוטחים שנפגעו בעבודה או בעקבותיה, על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה ולסייע להם לחזור לעבודה באמצעות שיקום מקצועי.

 

עוד זכאים לפיצוי מבוטחים אשר נגרמה להם מחלת מקצוע עקב העבודה, והמחלה מופיעה ברשימת מחלות המקצוע שנקבעה בחוק וכן נפגעי תאונת דרכים אשר אירעה תוך כדי ועקב העבודה וכן בדרך אל מקום העבודה וממקום העבודה.

 

הליך הפיצוי במקרה של נכות מעבודה מחולק ל-2 שלבים:


שלב א' - הגשת תביעה לדמי פגיעה

התביעה מוגשת במקרה בו אדם נפגע בעבודה ו/או עקב העבודה, ונעשה בלתי כשיר לעבוד. המבוטח רשאי להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על נכות מעבודה, והוא יהיה זכאי לפיצוי לתקופה של עד 3 חודשים ממחרת יום הפגיעה. את התביעה יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום הפגיעה, בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים של המבוטח, יחד עם תעודה רפואית ראשונה על פגיעה בעבודה מקופ"ח.

שלב ב' - תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה

במקרה בו נותרה למבוטח נכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה, הוא יהיה זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק.
מספר שבועות לאחר הגשת התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, יזומן המבוטח לועדות רפואיות במוסד לביטוח לאומי. הועדה הרפואית תקבע אם נכותו של המבוטח היא תוצאה של הפגיעה עצמה, וכן את דרגת נכותו. בדרך כלל הוועדה תקבע נכויות זמניות ובתום תקופת הנכויות הזמניות יזומן המבוטח לועדות רפואיות נוספות לשם הארכת הנכות הזמנית ו/או קביעת נכות צמיתה.


לא פעם ולא פעמיים רבות המוסד לביטוח לאומי דוחה תביעות להכרה בתאונות עבודה, כשמדבר בפגיעות הנובעות מאירוע שאיננו ישיר, כמו למשל תביעה עקב חשיפה לחומרים, אירוע לב, אירוע מוחי וכדומה.

משרדנו בעל ניסיון עשיר בטיפול בנפגעי עבודה. המשרד מלווה את לקוחותיו השונים לאורך כל הדרך - החל מהגשת התביעה הראשונית לדמי פגיעה, הגשת תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, הכנת המסמכים הרלוונטיים, הפנייה לרופאים מומחים וכן ליווי וייצוג בועדות הרפואיות עצמן של המוסד לביטוח לאומי ועד למיצוי מלוא זכויותיהם הרפואיות לשביעות רצון כל הצדדים.


תביעה להכרה כנכה נזקק
לרוב הועדה הרפואית תקבע נכויות זמניות. במקרה בו נקבעה נכות זמנית, בשיעור הפחות מ-100%, קיימת למבוטח אפשרות להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעת נכה נזקק בעל דרגת נכות זמנית לפי תקנה 18 א'. זוהי למעשה תביעה שיש להגיש מיד לאחר קבלת הקביעה של הנכות הזמנית, והיא מאפשרת בהתקיים תנאים מסוימים להגדיל את קצבת הנכות ל-100%. תביעה זו אפשרית במידה והועדה לעניין תקנה 18 א' השתכנעה שהמבוטח איננו מסוגל לעבוד בשום עבודה אחרת בשל מוגבלותו.

חישוב מענק נכות מעבודה או גימלת נכות מעבודה
במקרה בו הועדה הרפואית קובעת נכות צמיתה בשיעור בין 9% ל-19% המבוטח זכאי למענק נכות שמחושב בדרך של מכפלת 75% מהשכר הקובע כפול אחוז הנכות שנקבע כפול 43.

לדוגמא מבוטח שהשתכר לפני הפגיעה סכום ממוצע חודשי על סך 8,000 ש"ח ונקבע לו 10% נכות יציבה מעבודה.
חישוב: מכפלת 75% מ-8,000 ש"ח (השכר הקובע) הינה 6,000 ש"ח. את הסכום הזה יש להכפיל ב-10% (הנכות היציבה שנקבעה) - כלומר 6,000*10% = 600. כעת נותר להכפיל ב-43 חודשים. 600*43= 25,800 ש"ח מענק חד פעמי.

אם נקבע למבוטח נכות מעבודה בשיעור של 20% ומעלה, הוא יהיה זכאי לגמלה חודשית למשך כל ימי חייו. שיעור הגמלה לה זכאי המבוטח יחושב בדרך של מכפלת 75% מהשכר הקובע כפול אחוז הנכות שנקבע.

לדוגמא מבוטח שהשתכר לפני הפגיעה סכום ממוצע חודשי על סך 8,000 ש"ח ונקבע לו 20% נכות יציבה מעבודה. 
חישוב: מכפלת 75% מ-8,000 ש"ח (השכר הקובע) הינה  6,000 ש"ח. את הסכום הזה יש להכפיל ב-20% (הנכות היציבה שנקבעה) - כלומר 6,000*20% = 1,200 ש"ח לחודש