משרד הביטחון

האגף לשיקום נכים במשרד הביטחון הינו הגוף האחראי לטיפול בתביעותיהם של אנשי כוחות הביטחון אשר נפגעו או חלו בזמן שירותם.

חיילים בשירות סדיר, קבע ומילואים, שוטרים, סוהרים ועובדי משרד הביטחון זכאים להגיש תביעה לאגף השיקום במשרד הביטחון, במידה ונגרמה להם נכות עקב מחלה או פציעה שאירעה תוך כדי ועקב תנאי השירות.

בכדי שהתביעה תוכר, יש להוכיח כי המחלה או הפציעה ארעה במהלך השירות ובעקבותיו. במסגרת זו ניתן להכיר גם בנכות הנובעת ממחלת נפש עקב תנאי השירות וכן בהחמרה של מחלה או מצב רפואי קודם כתוצאה מתנאי השירות או טיפול רפואי לקוי שניתן במהלך השירות.

משרדנו בעל ניסיון רב בתביעות נגד אגף השיקום קצין תגמולים, עד היום משרדנו ייצג תובעים רבים בהצלחה יתרה והביא להכרה בפגיעותיהם אשר חלו בזמן שירותם.

משרדנו מעניק טיפול כולל בנושאים הבאים:
א. הגשת תביעה לקצין תגמולים בגין חבלה או מחלה אשר ארעה בזמן השרות.
ב. ערעור על החלטות קצין התגמולים בפני ועדה רפואית עליונה ובבתי המשפט השונים.
ג. ייצוג נכים בתביעות להחמרת מצב.
ד. טיפול בהשגת זכויות והטבות ממשרד הביטחון.

אנו מתחייבים למתן שירות משפטי מקצועי, תוך הקפדה על מתן יחס אישי לכל לקוח ולקוח.