שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים הינה קצבה לה זכאים נשים וגברים עד גיל פרישה, המבוטחים בביטוח לאומי וזקוקים לעזרה רבה בבביצוע מטלות יומיומיות בסיסיות או זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

 

עילות זכאות ושיעורי הקצבה

מבוטח התלוי בעזרתו של אדם אחר בפעולות היום יום (ADL) הבאות:
א. הלבשה.
ב. אכילה.
ג. רחצה.
ד. ניידות.
ה. היגיינה אישית.

שיעורי הקצבה:
א. מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, או שזקוק להשגחה מתמדת זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה.

ב. מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום יום רוב שעות היממה, זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה.

ג. מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום יום בכל שעות היממה. זכאי לקצבה בשיעור של 175% מקצבת נכות מלאה. 

בין השאר, זכאי לקצבת שירותים מיוחדם מי שהוא אחד מאלה:
* מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.
* מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד).
* עיוור שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90%, אשר מתגורר לבד או עם בן זוג עיוור.
* מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% על עיוורון וגם נכות רפואית בשיעור של 50% על חירשות.