פטור ממס הכנסה

פטור מס הכנסה עקב מחלה

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה קובע את התנאים לזכאות לפטור ממס הכנסה. חלק רב מהזכאים לפטור ממס הכנסה כלל אינם מודעים לזכותם, ולעתים מדובר בסכומים גבוהים מאוד.

 
מי זכאי?

 

 • אדם עיוור

 • אדם שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 100% בגין ליקוי רפואי אחד.

 • אדם שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור העולה על 89% במצטבר בגין מספר ליקויים רפואיים.

 
בכדי לקבל פטור ממס הכנסה יש לעמוד ב-4 תנאים מצטברים:
 

 • קיום הכנסה החייבת במס.

 • נקבעה דרגת נכות לצמיתות או לתקופה זמנית העולה על 185 ימים.

 • דרגת הנכות שנקבעה היא על פי אחד החוקים הקבועים בחוק.

 • דרגת הנכות שנקבעה היא אחת מאלה:
  א. 100% דרגת נכות עבור ליקויי רפואי אחד.

  ב.  מעל 89% נכות רפואית משוקללת עבור מספר ליקויים רפואיים.

 
פטור ממס הכנסה ניתן בגין נכות רפואית ולא נכות תפקודית!

 

על אדם המעוניין לקבל פטור ממס הכנסה, שלא נקבעה לו נכות בשיעור 100%, להיבדק על ידי המוסד לביטוח לאומי בוועדות רפואיות, בהתאם לליקוייו הרפואיים.
לאחר קבלת החלטת הועדות הרפואיות, יעביר המוסד לביטוח לאומי את החלטתו למס הכנסה והחלטה בתיק תשלח על ידי פקיד השומה.

לאחר קבלת החלטת הועדות הרפואיות, גם המבקש וגם מס הכנסה רשאים להגיש ערעור על ההחלטה לועדה רפואית לעררים.

לרוב מדובר בסכומים גדולים מאוד ובמקרה של נכים קשים קיימת אפשרות לקבל פטור רטרואקטיבי על מס ההכנסה ששולם ב-6 השנים האחרונות.


למשרדנו ניסיון רב בהגשת תביעות לפטור ממס הכנסה ובייצוג בועדות הרפואיות השונות לרבות בערעור על החלטת הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי ועוד.