נפגעי פעולות איבה

חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל- 1970.
מדינת ישראל, למודת הניסיון לצערנו, דאגה לחוקק חוק המסדיר את הפיצוי המגיע לנפגע פעולות איבה בשל פגיעת איבה במדינת ישראל וברחבי העולם.

נפגע פעולות איבה יוגדר כמי שנפגע בשל השתייכותו למוצא לאומי-אתני. לדוגמא אדם שנפגע בפיגוע, אדם שנפגע מגראד/רקטה, נפגע חרדה ואף מי שנפגע בעת שרץ למרחב מוגן יכול שיוכר כנפגע חרדה.

אדם שנפגע בפעולות איבה בשל השתייכותו למוצא לאומי- אתני זכאי לקבלת תגמול מהמוסד לביטוח לאומי או ממשרד הביטחון בגין פגיעתו.

נפגעים רבים נדרשים להתמודד בנוסף לפגיעתם גם עם גופים מוסדיים האמורים לעזור להם בשיקום בכדי שיוכלו לחזור לשגרת חייהם ולמעגל החיים השגרתיים.

לאחר הגשת תביעה להכרה כנפגע בפעולות איבה, הנפגע יוזמן לדיון בפני ועדה רפואית בפני המוסד לביטוח לאומי לצורך קביעת דרגת נכות. הועדה תהיה מורכבת מרופאים מומחים בתחום הרפואי הרלוונטי.

במידה ויקבעו לנפגע עד 9% אחוזי נכות, לא יהיה זכאי הוא לתגמול כספי. בין 10% - 19% יהיה זכאי הנפגע לתגמול חד פעמי, ומעל 20% יהיה זכאי הנפגע לתגמול חודשי קבוע. 

 
בנוסף לתגמול כספי, נפגעי פעולות איבה עשויים לקבל עזרה נוספת כגון:
 

  • החזרי הוצאות עבור טיפול רפואי וקניית תרופות הקשורות לפגיעה.
  • החזרי הוצאות בגין נסיעות לטיפולים רפואיים הקשורים לפגיעה.
  • מימון בשיקום.
  • קבלת ייעוץ.
  • תגמול עבור מי שנבצר ממנו לעבוד בגין הפגיעה

 
משרדנו מייצג נפגעי גוף ונפש אשר נפגעו בשל פעולות איבה. למשרדנו ניסיון רב בטיפול ובייצוג בתביעות של נפגעי פעולות איבה מול המוסד לביטוח לאומי ומול משרד הביטחון. תביעות מסוג זה, דורשות ניסיון, ידע ומיומנות.

ההתמודדות עם הפגיעה הנפשית והפיזית קשה מאוד ועל כן חשוב לקבל את העזרה המתאימה.