ניידות

המוסד לביטוח לאומי מעניק מגוון הטבות לנכים הסובלים מליקויים המגבילים אותם בניידות וזאת בכדי לסייע להם להשתלב ולפתח חיים עצמאיים.

דרגת המוגבלות בניידות נקבעות על ידי ועדה רפואית של משרד הבריאות.
ראשית, על כל מוגבל בניידות להיבדק על ידי ועדה רפואית של משרד הבריאות אשר קובעת אם קיים ליקוי המזכה בדרגת ניידות, ולאחר מכן נקבעת מהי דרגת המוגבלות בניידות והאם יש הזדקקות לכיסא גלגלים ושימוש בו.

לא כל מוגבל בניידות הסובל ממוגבלות בניידות זכאי לקבל גמלת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי אלא רק מוגבל בניידות שסוג הליקוי ממנו הוא סובל נכלל ברשימת ליקויים שבהסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי.

אולם, לאחרונה יש בפסיקה מגמה המרחיבה את רשימת הליקויים בניידות.

לאחרונה התקבל במשרדנו פסק דין תקדימי, לפיו גם מוגבל בניידות עקב נכות שאינה אורגנית - נכות נפשית, זכאי להטבות על פי הסכם הניידות!

  

 רק לאחר שהועדה הרפואית קובעת דרגת מוגבלות בניידות ניתן להגיש תביעה להטבות בניידות מהמוסד לביטוח לאומי.

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים 

בנוסף לתביעות ניידות, מטפל משרדנו בכל ההיבטים מול המכון הרפואי לבטיחות בדרכים - ומלווה את לקוחותיו לועדת גודל רכב במכון הרפואי.
בועדה זו למעשה נקבע סוג הרכב אשר תואם את מגבלותיו וצרכיו של המוגבל בניידות, כמו כן נבדק האם רישיון הנהיגה שברשותו תואם את מוגבלותו וניתנות המלצות בהתאם.


משרדנו בעל ניסיון עשיר בייצוג ובטיפול בתביעות בתחום הניידות, החל מהשלב הראשוני של מילוי המסמכים ועד לסיום ההליך וקבלת רכב, לרבות ייצוג בועדות רפואיות מחוזיות, ועדות ערר, ועדות לעניין גודל רכב במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ועד לקבלת ההטבות בניידות.

למשרדנו הצלחות רבות בתחום הניידות לרבות תקדימים בתחום.