ילד נכה

להתמודד עם ילד נכה במשפחה זה דבר לא קל. הטיפול מצריך הרבה סבלנות, זמן ומשאבים כלכליים, שלא תמיד יש למרבית משפחות.

המוסד לביטוח לאומי מכיר בנטל הכבד המוטל על הורים לילד נכה עם ליקוי קשה ובהתקיים התנאים הקבועים בחוק, הוא משתתף בהוצאות הכספיות של המשפחה, על מנת להקל על גידולו של הילד ולאפשר לו לנהל אורח חיים תקין בחיק המשפחה.

גמלה לילד נכה משולמת מגיל 91 ימים ועד מלאת 18 שנים (לאחר מכן ניתן לפנות בבקשה לקבלת גמלת נכות כללית) בהתאם לליקוי ובהתאם למידת התלות בזולת.

גמלת ילד נכה ניתנת במקרים הבאים:
א. ילד הסובל מעיכוב התפתחותי חמור.
ב. ילד הזקוק להשגחה/נוכחות קבועה של הזולת.
ג. ילד התלוי בעזרת הזולת הרבה יותר מבני גילו.
ד. ילד שיש לו ליקוי מיוחד כגון: ליקוי שמיעה, ליקוי ראייה, פסיכוזה, אוטיזם ותסמונת דאון.
ה. ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד בשל מחלה כרונית קשה.
ו. ילד הזקוק לסיוע בתקשורת בשל העדר מוחלט של תקשורת מילולית.
ז. ילד עם ליקוי מיוחד בשתי הגפיים.

גמלת ילד נכה מורכבת מגמלה לסידורים מיוחדים ומגמלה לעזרה בלימודים ולטיפול התפתחותי כאשר סכום הגמלה מחושב באחוזים מקצבת הנכות המלאה ליחיד.

לשם קבלת גמלת ילד נכה יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגורי הילד ולהתייצב בפני ועדה רפואית.

על החלטת הוועדה ניתן להגיש ערר או לחילופין ניתן להגיש תביעה חוזרת בעבור ילד שתביעה קודמת בגינו נדחתה בחלוף 6 חודשים מיום הדחייה.